Практика

D2S_4973Този модул е подходящ за всички курсисти, които искат да натрупат практически опит в реална работна среда. Желаещите да запишат този модул трябва да осигурят моделите за своята практиката, като миминумът е по един модел на ден. Колкото повече модели за практическа работа си осигурите, толкова повече опит ще натрупате. По време на практиката Ви ще бъдете наблюдавани и ръководени от маникюрист-педикюрист от  Учебен център  „ЧАР М“. Това ще Ви даде възможност допълнително да се консултирате с професионалисти по време на практиката, да затвърдите и надградите знанията си, както и да подобрите професионалните си умения. Всички продукти, консумативи и инструменти, които ще Ви бъдат необходими по време на практиката, са осигурени предварително и ще Ви бъдат предоставени заедно с напълно оборудвано работно място.